Ultra Screen System Motorized roller blind

ม่านม้วนมอเตอร์ สามารถควบคุมม่านม้วนมอเตอร์ขึ้นลง โดยที่ไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ ม่านม้วนมอเตอร์จะมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดั่งใจ ปรับระดับของแสง ไม่ให้เกิดแสงสะท้อน ไม่ต้องเพ่งมอง ให้เสียสายตา เพื่อให้การอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ได้อย่างราบรื่นและปกป้องเฟอร์นิเจอร์ของคุณจากแสงแดด ม่านม้วนอัตโนมัติไม่ก่อให้เกิดอันตราย อีกทั้งการตกแต่งหน้าต่างจะดูสวยงามอีกด้วย
Category : FB - Fabric •
Tags : Door & Window system
DESCRIPTION
Raw Material Source Location : Thai
Manufacturing Location : Thai
Why is it ECO? :

1.ปรับระดับระดับแสงสว่างได้ตามต้องการ
2.ลดความร้อน ป้องกันแสงจ้า จากภายนอก ไม่ให้เข้ามาภายใน

SEARCH
CATEGORIES
FEATURED