Which kind of room is suitable for elderly?

Created By RISC | 6 months ago

262 viewer

 

อย่างที่รู้กัน...พอคนเราอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยชรา สภาพร่างกายและฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อน การรับฟังที่แย่ลง สายตาไม่มองไม่ชัด รวมทั้งอารมณ์และฮอร์โมนเสื่อมลง ส่งผลให้ห้องต่างๆ ที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจำอาจจะต้องปรับให้เหมาะสมตามไปด้วยครับ อย่างเช่น... ​

พื้นที่ในส่วนที่ทำกิจกรรมในครอบครัว หรือห้องนั่งเล่น ควรใช้สีโทนอ่อน เปิดให้ได้รับช่วงคลื่นแสงสีขาว (Blue Wave) ช่วง 447-484 nm ซึ่งเป็นแสงจากธรรมชาติเข้ามา เพราะจะช่วยกระตุ้นการรับจอประสาทตาที่เชื่อมต่อกับนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) กระตุ้นการผลิตสารเคมีของสมอง รักษาความผิดปกติทางอารมณ์ ส่วนการออกแบบห้อง ผนังควรลดเสียงรบกวนจากภายนอก และควรเลือกวัสดุที่มีการสะท้อนเสียงได้ดี เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตและกิจวัตรประจำวันในการสื่อสารให้กับผู้สูงอายุได้ด้วย​

ขณะที่ห้องนอน ควรใช้สีฟ้าอ่อน เพราะเป็นสีที่กระตุ้นประสาทการรับรู้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการนอนไม่หลับ ลดความเจ็บป่วย ที่สำคัญควรอยู่ในทิศตะวันออกและมีช่องรับแสงธรรมชาติเข้ามา เพื่อให้ร่างกายได้สร้างสารเคมีกระตุ้นสมอง ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการเครียด และส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับและระบบนาฬิกาชีวภาพ​

นอกจากนี้ทุกห้องในบ้าน อากาศควรถ่ายเทได้ดี ลดการสะสมของมลพิษภายในห้อง และควรมีพื้นที่สีเขียว เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับเสียงจากธรรมชาติ อย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงใบไม้ไหว เสียงนกร้อง หรือแม้แต่เสียงจากน้ำพุน้ำตก ซึ่งเสียงเหล่านี้จะทำให้สมองอยู่ในช่วงอัลฟา (Alpha Wave 9-14 Hz) ทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน​

 

© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
Result
Confirmation
Confirmation