ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_mar_14_2019_main_1.jpg

Mar 14, 2019 INNOVATION

RISC เชิญผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางแก้ไขปัญหามลภาวะ PM2.5

RISC เชิญผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางแก้ไขปัญหามลภาวะ PM2.5

วันที่ 6 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC หน่วยงานวิจัยภายใต้ MQDC จัดสัมมนา 2 เวทีเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหามลภาวะ PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB)

มลภาวะ PM2.5 คือฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนในเมืองซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ PM2.5 มีความเล็กกว่าเส้นผมถึง 3% ดังนั้นจึงสามารถเข้าสู่ปอดของคนได้อย่างง่ายดาย 

โดยเวทีแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันโลกร้อน มูลนิธินภามิตร (TGWA) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ RISC จัดเวทีเสวนาสาธารณะ TGWA (Thai Global Warming Academy) ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลใหม่ – มลพิษอากาศ PM2.5 ประเทศไทยเดือนมกราคม 2562” 

ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย (TGWA) กล่าวว่าช่วงเวลา 19.00 ถึง 6 โมงเช้าจะมีปริมาณฝุ่นละอองมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคุณสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำถึงแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการสร้างแนวต้นไม้ลึก 10 เมตร เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละออง

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์ RISC กล่าวเสริมถึงความสำคัญของการวัดคุณภาพอากาศและมลภาวะฝุ่นละออง 

“การวัดคุณภาพอากาศด้วยระดับความสูงเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างอาคารสูง รวมถึงต้องมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารด้วย” 

เวทีที่สองเป็นงานเสวนาเรื่องการออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหามลภาวะ PM2.5 โดยดร. อัมรินทร์ ดรัณภพ ที่ปรึกษาบริษัทล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เน้นถึงอีกแหล่งสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองนั่นคือการกำจัดขยะโดยการนำมาเทบนพื้นหรือ Landfill ซึ่งเป็นการฝังขยะแบบไม่กลบหน้าดิน จึงทำให้เกิดฝุ่นละอองถูกพัดไปตามลม ทั้งนี้รัฐบาลจึงควรให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ใช้เกิดปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอให้เพิ่มการสร้างพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้และทางเท้าเป็น 12 เมตร (จากเดิม 6 เมตร) เพื่อรณรงค์ให้ใช้จักรยานและลดปัญหาความหนาแน่นทางจราจร 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านความยั่งยืนได้ที่ www.risc.in.th

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2020 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน