ร่วมเสวนากับนักวิจัยและนักวิชาการชั้นนำระดับโลกทางด้านความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) สถาปัตยกรรม (architecture) เทคโนโลยี (technology) และความยั่งยืน (sustainability)

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 13.00-17.00 น. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน WATS Forum, Bangkok 2019 ระบบได้ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ หากสนใจเข้าร่วมงานยังสามารถลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์หน้างาน

WATS Forum คืองานเสวนาระดับนานาชาติที่รวบรวมนักวิชาการ สถาปนิก และนักออกแบบชั้นนำระดับโลกมาร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิดทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

WATS Forum ได้เชิญนักคิดระดับโลกมาที่กรุงเทพฯ เพื่อทำให้งานเสวนาในช่วงบ่ายคือการค้นพบแรงบันดาลใจสำหรับนักวิชาการ สถาปนิก นักธุรกิจ นักออกแบบ อาจารย์ นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทุกท่านที่ห่วงใยอนาคตของทุกมนุษยชาติและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

WATS Forum จัดโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่มุ่งเน้นงานด้านการวิจัยและค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของมนุษย์และทุกสรรพสิ่งบนโลก

Host

Assoc. Prof. Singh Intrachooto, Ph.D.

Chief Advisor

Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), Thailand

Moderator

Asst. Prof. Karndee Leopairote, Ph.D.

Chief Advisor

FutureTales Lab, Thailand.

SPEAKERS

Prof. Michael S. Strano, Ph.D.

Carbon P. Dubbs Professor of Chemical Engineering
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

Assoc. Prof. Yodchanan Wongsawat, Ph.D.

Director of Brain-Computer Interface Lab
Mahidol University, Thailand

Stefan de Koning

Senior Associate
MVRDV, Netherlands

Dasho Tshering Tobgay

Former Prime Minister of Bhutan PDP President, Bhutan