Knowledge - RISC

เลือกพรมอย่างไร...ให้ไกล “ภูมิแพ้”

Created By RISC | 3 months ago

135 viewer

จากเนื้อหาในชุด “บ้านสบายกาย” เราได้มีการเน้นย้ำให้เข้าใจถึงสภาพอากาศของบ้านเรากันมาแล้วว่า“เมืองไทย” ของเราเป็น “เมืองร้อนชื้น” ความร้อนและความชื้นในอากาศนี้เองที่นอกจากจะส่งผลต่อความเย็นสบายภายในบ้านของเราแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอีกด้วย

สิ่งที่กระทบกับสุขภาพของคนในบ้านโดยตรง คือ วัสดุภายในบ้าน การเลือกใช้วัสดุจึงต้องเป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับความร้อน และความชื้นในอากาศ เพื่อวัสดุจะไม่สะสมความชื้นจนทำให้วัสดุเสื่อมและเกิดเชื้อรา นอกจากนั้น เมืองไทยของเรายังมีปริมาณฝุ่นในอากาศสูง การเลือกวัสดุจึงต้องไม่สะสมฝุ่นละอองอีกด้วย ทั้งหมดนับเป็นสาเหตุหลักของคุณภาพอากาศภายในอาคาร ส่งผลต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคยอดนิยมของคนในยุคสมัยนี้

 

การตกแต่งบ้านที่นิยมกันมาก คือ การปู “พรม” ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยตรง คือ

1.      เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น ไรฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย

2.      มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือกลิ่นอับ

3.      มีสารเคมีระเหยจากวัสดุพรมและกาวที่ใช้ติดตั้ง

แต่สาเหตุเหล่านี้ล้วนเกิดจาก การเลือกวัสดุอย่างไม่เหมาะสม กับการใช้งาน สภาพแวดล้อม การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การเลือกวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ การไม่ดูแลบำรุงรักษา

 

หลักเกณฑ์ในการเลือกพรม ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อนชื้น และการใช้งานแบบคนไทย

สรุปได้ดังนี้

1.      คุณสมบัติต้านทานความชื้น และเชื้อรา  เลือกพรมที่สามารถระบายความชื้นได้เร็ว ไม่ดูดซับความชื้นเก็บไว้ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยี อนามัยและความสะอาด สามารถที่จะบูรณาการวิธีการและสารป้องกันเชื้อราและความชื้นลงในตัววัสดุ เช่น พรมที่ต้านความชื้น ฯลฯ 

2.         ขนพรมชนิดขนสั้น พรมที่มีขนยาว เป็นการเพิ่มพื้นผิวให้เก็บและสะสมทั้งฝุ่นและความชื้นมากขึ้น และยังดูแลรักษายากอีกด้วย หรือตามรูปในบทความ (รูปที่ 1 ) ที่มีชนิดห่วง ชนิดนี้เป็นชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะเส้นลักษณะห่วงนี้จะสะสมฝุ่นและความชื้นไว้ในเนื้อพรมสูง

3.      วัสดุทำพรม หลีกเลี่ยงชนิดที่ทำจากขนสัตว์ชนิดต่างๆ หรือพวกเส้นใยจากพืช เพราะเป็น “แหล่งอาหารที่ดีให้กับเชื้อรา” สาเหตุหลักของภูมิแพ้เลยทีเดียว ปัจจุบันมีการคิดค้นวัสดุใหม่ไม่ว่าจะเป็นใยสังเคราะห์ ใยพีวีซี ที่ผลิตและควบคุมสารต่างๆ ให้ไม่สะสมฝุ่น และไม่สะสมความชื้นได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ก่อนการเลือกพรม อาจจะถามจากผู้ขายก่อนเสมอในเรื่องต่างๆ เช่น วัสดุติดไฟหรือลามไฟหรือไม่ พรมมีสาร VOCs หรือ Formaldehyde ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ หรือขอดูใบรับรองด้านสุขภาพต่างๆ และคุณสมบัติต่างๆ จากผู้ขายก่อนซื้อ

จากหลักในการเลือกพรม จะทำให้เราไม่เกิดปัญหาความชื้น ฝุ่น ละออง และมากไปกว่านั้นคือเชื้อรา แบคทีเรียที่สะสมอยู่ในพรม ทำให้คุณภาพอากาศภายในบ้านของเราดี ลดแนวโน้มความเจ็บป่วยของคนในบ้านลงได้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องขยันนำพรมมาทำความสะอาด ดูแลรักษาให้เหมาะกับเส้นใยและรูปแบบของพรม จะช่วยลดแนวโน้มการสะสมฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆ ได้อีกมาก ทำให้อากาศภายในบ้านของเราปลอดจากสิ่งที่จะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้แน่นอนค่ะ

 

แบ่งปันข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

http://www.magnolia.co.th

© 2020 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
Result
Confirmation
Confirmation