ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_apr_01_2019_main_1.jpg

Apr 01, 2019 INNOVATION

RISC ร่วมแบ่งปันความรู้ในงานสัมมนาเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ

วันที่ 12 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี่นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (NORM) ในวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1” โดยมีคุณพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโสร่วมบรรยายกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC

คุณพันธ์พิสุได้นำเสนอการแก้ไขและลดปริมาณแก๊สเรดอนและสารกัมมันตรังสีในอาคารและวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งแนะนำว่าทุกอาคารควรมีช่องระบายอากาศที่ทำจากวัสดุที่สามารถตรวจพบสารกัมมันตรังสีได้ และควรเคลือบผิววัสดุต่าง ๆ ด้วยวัสดุที่ปลอดสารกัมมันตรังสี เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของผู้อาศัยในอาคาร

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาได้มีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ naturally occurring radioactive material (NORM) ในวัสดุก่อสร้าง อันตรายของแก๊สเรดอนที่เป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งปอดหากมีการสูดดมเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป รวมถึงมีการนำเสนอกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและในวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้มีการเชิญชวนให้ผู้เข้าสัมมนาส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเข้าร่วมวิเคราะห์ เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณเรดอนและสารกัมมันตรังสีในวัสดุก่อสร้าง เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้ และสืบค้นได้ในอนาคต

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน