ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_apr_11_2019_main_1.jpg

Apr 11, 2019 INNOVATION

RISC ร่วมพิธีมอบรางวัลงาน Thailand Green Design Awards

RISC ร่วมพิธีมอบรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 

วันที่ 26 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลงาน Thailand Green Design Awards 2019 โดยมีดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

โดยศูนย์ RISC ร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) ให้การสนับสนุนโครงการ Thailand Green Design Awards 2019 เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักออกแบบหัวใจสีเขียว ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนต่อไป 

ประเภทรางวัลและผลงานแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

  1) รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน 
2) รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต 
4) รางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน