ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_may_02_2019_main_1.jpg

May 02, 2019 INNOVATION

สวทช. ศึกษาดูงานด้าน eco – material ที่ศูนย์ RISC

วันที่ 4 เมษายน 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมฟังบรรยาย เกี่ยวกับแนวคิดและการออกแบบศูนย์ RISC ตามหลักมาตรฐาน WELL Building Standard และคุณทิพ ทับทิม ภูมิพาณิชย์ สถาปนิกวิจัยอาวุโสได้แบ่งปันความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco Material โดยอธิบายถึงที่มาของวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด ความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้วัสดุที่มีสาร กัมมันตรังสี และสารเคมีอันตราย คณะเยี่ยมชมได้ให้ความสนใจในด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุเพื่อ เป็นความรู้ในการนำไปใช้ต่อไปในอนาคต

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน