ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_mar_14_2019_main_2.jpg

Mar 14, 2019 INNOVATION

คณะวิศวะ จุฬาจับมือ RISC ร่วมงานวิจัยเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้การต้อนรับทีมคณาจารย์วิจัย นำโดยผศ.ดร. ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล ผู้วิจัยหลัก ผศ. กุลธิดา เตชวรสินสกุล ที่ปรึกษา และผศ. หฤหัย โลหะศิริวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย ในโอกาสนำเสนองานวิจัยร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ RISC ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลขนาดสัดส่วนของร่างกายและระยะการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุไทยเพื่อใช้ในการออกแบบที่พักอาศัย” 

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ได้นำเสนอถึงผลการวัดระยะการเคลื่อไหวของร่างกายของผู้สูงอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ จำนวน 225 คน เช่นการเดิน การโน้มตัว การนั่ง และการประกอบอาหาร เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้งานวิจัยยังแสดงผลการวัดระดับความสูงของโต๊ะ ขนาด และตำแหน่งของเก้าอี้ที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ โดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ สำหรับข้อมูลและผลงานวิจัยนี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ MQDC และพัฒนาให้เป็นต้นแบบองค์ความรู้ต่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ต่อไป 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265

สื่อและประชาสัมพันธ์

หากต้องการสอบถามข้อมูล, กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของ MQDC

โทรศัพท์: 1265, ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
อีเมล: [email protected]

เกี่ยวกับ MQDC

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในกลุ่มบริษัทดีทีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เยี่ยมชมเว็บไซต์
© 2019 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน