ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_may_24_2019_main.jpg

May 24, 2019 INNOVATION

RISC ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการจัดงานเสวนาระดับนานาชาติ WATS Forum 2019

'วันที่ 17 เมษายน 2562, กรุงเทพฯ – รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ให้สัมภาษณ์พิเศษกับคุณบุษกร ภู่แส สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดสัมมนาระดับนานาชาติหรือ WATS Forum Bangkok 2019 โดยเชิญนักวิจัยและนักวิชาการระดับโลก 4 แกนหลักด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well – being) สถาปัตยกรรม (Architecture) เทคโนโลยี (Technology) และความยั่งยืน (Sustainability) มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และมุมมองด้านการออกแบบ งานสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยงานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน