ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_28_may_2019_main.jpg

May 28, 2019 INNOVATION

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโตรับรางวัลศิลปาธร

'วันที่ 27 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ – รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC เข้ารับรางวัลศิลปาธร ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับปี 2562 มีผู้ได้รับเกียรติทั้งสิ้น 7 ท่าน ทั้งนี้รางวัลศิลปาธรดำเนินการคัดเลือกโดยสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งได้ทำการคัดเลือกบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานชั้นนำระดับประเทศและสร้างคุณูปการให้กับงานวิจิตรศิลป์ การออกแบบ และวัฒนธรรมของประเทศไทย

“รู้สึกดีใจ อิ่มใจ สุขใจ ที่ผลงานตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับ” รศ.ดร. สิงห์ กล่าว

“ผมอยากจะบอกทุกคนว่านักออกแบบสามารถเป็นส่วนสำคัญต่อการดูแล และพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงคนหมู่มากได้”

สำหรับรางวัลศิลปาธรเริ่มดำเนินการมอบรางวัลมาตั้งแต่พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมสาขาทัศนศิลป์ วรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การออกแบบ และสถาปัตยกรรม

โดยปีนี้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบรางวัลแก่รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโตและผู้ชนะอีก 6 ท่าน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้นิทรรศการแสดงผลงานของรศ.ดร. สิงห์ และผู้ที่ได้รับรางวัลอีก 6 ท่านจะจัดแสดงในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน',

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน