ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_june_10_2019_main_1.jpg

Jun 10, 2019 INNOVATION

RISC ร่วมบรรยายการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งด้วยการออกแบบ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ - รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Upcycling : A Green Trend within Well-being and Sustainability Framework ในงานสัมมนา “พลิกความคิด…วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ต่อยอดการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอธิบายถึง Macro trends ที่เด่นชัดในการพัฒนาสินค้าเพื่อตลาดรักษ์โลก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เน้นสินค้าและบริการที่พัฒนาภายใต้ข้อจำกัดของระบบนิเวศไม่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติ เช่น กลุ่มสินค้าออแกนิค กลุ่ม eco-tourism และวัสดุย่อยสลายได้ และกลุ่มธุรกิจที่เน้นสินค้าและบริการที่จัดการของเสียอย่างชาญฉลาด เช่น ธุรกิจอัพไซคลิ่งขยะ และ ธุรกิจให้เช่าสินค้าและพลังงานสะอาด พร้อมให้ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ SMEs สู่ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึงเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ที่ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2021 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน