ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_mar_25_2019_main_1.jpg

Mar 25, 2019 INNOVATION

RISC แบ่งปันองค์ความรู้เรื่อง Sustainable Design ที่งาน BMAM Expo Asia 2019

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยคุณณพล เกียรติก้องมณี สถาปนิกวิจัยอาวุโส ร่วมบรรยายในงาน BMAM Expo Asia 2019 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติอาคารอัจฉริยะและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารด้วยเทคโนโลยี” และร่วมเสวนาหัวข้อ “วิวัฒนาการทางเทคโลยีสำหรับอาคารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ณ โรงแรมเอส31 กรุงเทพฯ โดยคุณณพลได้อธิบายนิยามของ Sustainable Design หรือการออกแบบเพื่อความยั่งยืนว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้ทุกสรรพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการสร้างสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) นอกจากนี้คุณณพลยังกล่าวถึงการนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาเมือง ซึ่งในอนาคตเราจะเห็นการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ (machine to machine) มากขึ้น

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265

สื่อและประชาสัมพันธ์

หากต้องการสอบถามข้อมูล, กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของ MQDC

โทรศัพท์: 1265, ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
อีเมล: [email protected]

เกี่ยวกับ MQDC

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในกลุ่มบริษัทดีทีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เยี่ยมชมเว็บไซต์
© 2019 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน