ข่าวสาร

/storage/uploads/news/news_mar_25_2019_main_1.jpg

Mar 25, 2019 INNOVATION

RISC แบ่งปันองค์ความรู้เรื่อง Sustainable Design ที่งาน BMAM Expo Asia 2019

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยคุณณพล เกียรติก้องมณี สถาปนิกวิจัยอาวุโส ร่วมบรรยายในงาน BMAM Expo Asia 2019 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติอาคารอัจฉริยะและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารด้วยเทคโนโลยี” และร่วมเสวนาหัวข้อ “วิวัฒนาการทางเทคโลยีสำหรับอาคารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ณ โรงแรมเอส31 กรุงเทพฯ โดยคุณณพลได้อธิบายนิยามของ Sustainable Design หรือการออกแบบเพื่อความยั่งยืนว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้ทุกสรรพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการสร้างสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) นอกจากนี้คุณณพลยังกล่าวถึงการนำ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาเมือง ซึ่งในอนาคตเราจะเห็นการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ (machine to machine) มากขึ้น

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด, ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330


เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ | 11.00 – 17.00 น.


แผนที่ที่ตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1265
© 2019 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน