ห้องสมุด Well-being Material - RISC

Well-being Biodiversity in MQDC Projects

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย่างต่อเนื่อง และนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้จริงในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท MQDC จนในปัจจุบันได้มีการสร้างมาตรฐานความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพก่อนดำเนินโครงการ การเก็บรักษาต้นไม้และการย้ายสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย การออกแบบเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้เราตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ออกสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และช่วยเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองต่อไป
จำนวนรวมทั้งหมดของพรรณพืช และพันธุ์สัตว์ที่เราได้มีการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในที่นี้
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดไปที่ชนิดพันธุ์ทั้งหมดได้
4
ชนิดพรรณพืชทั้งหมด
3
ชนิดพันธุ์สัตว์ทั้งหมด

ข้อมูลใหม่

What's new image ช้าง

บทความด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดูทั้งหมด

knowledge image เลือกต้นไม้และจัดวางแบบไหนในพื้นที่รอบอาคาร? จากบทความก่อน “ผลสำรวจความคิดเห็นมุมมองต่อต้นไม้รอบอาคารอย่างไร?” (อ่านต่อที่ https://bit.ly/3UpPWTH) เราคงได้เห็นหลากหลายมุมมองทั้งในแง่ดีและผลกระทบที่ได้รับจากการมีต้นไม้รอบๆ อาคารกันมาแล้ว ด้วยการเรียนรู้จากมุมมองเหล่านี้ เราสามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยการจัดวางต้นไม้ให้เหมาะสม​การจัดวางต้นไม้ในรูปแบบที่มีลักษณะสูง-เตี้ย หนา-บางที่ต่างกัน นอกจากจะช่วยในการสร้างร่มเงาและเพื่อความสวยงามแล้ว ยังสามารถช่วยในการควบคุมทิศทางลมที่จะเข้าสู่อาคารได้ อย่างเช่น หากเราปลูกต้นไม้ให้เป็นพุ่มอยู่ด้านนอก ไม้พุ่มจะช่วยทั้งกรองฝุ่นและบังคับทิศทาง ส่วนด้านในเป็นไม้ยืนต้นที่มีลำต้นโปร่งด้านล่างและเป็นเรือนยอดด้านบน ลมสามารถพัดลอดเข้าสู่อาคารชั้นล่างได้ หรือหากใช้ไม้พุ่มแน่นที่สูงประมาณ 2 เมตรปลูกเป็นแนวจะช่วยบังลมหรือบังคับทิศทางลม และการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่หรือเป็นแผงค่อนข้างสูงในทางทิศตะวันตกยังสามารถช่วยในการป้องกันแสงแดดที่เอียงต่ำ ลดความร้อนในช่วงบ่ายได้อย่างดี​การเลือกชนิดของต้นไม้ในการจัดวาง ยังมีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพอากาศโดยรอบอาคารได้อีกด้วย ส่งผลดีต่อผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ โดยเลือกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติดักจับฝุ่นละออง โดยเฉพาะต้นที่ใบมีขนบนผิวใบ และเมื่อปลูกต้นไม้นี้ให้เป็นแนว และมีหลายๆ ชั้น ก็จะช่วยในการดักจับฝุ่นละอองได้ดียิ่งขึ้น​พันธุ์ไม้ที่ช่วยดักจับฝุ่นมีทั้งไม้ยืนต้น เช่น คำมอกหลวง และรวงผึ้ง กลุ่มไม้พุ่ม เช่น กรรณิการ์ และโมกหลวง ส่วนกลุ่มไม้เลื้อย เช่น กันภัยมหิดล สร้อยอินทนิล เล็บมือนาง และพวงคราม ที่สำคัญกลุ่มไม้เลื้อยนี้ยังใช้ในการประดับได้ด้วย จะเห็นได้จากการใช้เป็นซุ้มประตู แต่หากไม่ชอบกลิ่นที่แรงเกินไป อาจจะต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ส่วนของไม้ยืนต้น เพื่อป้องกันและลดโอกาสต้นไม้ใหญ่ล้ม ก็ควรเลือกต้นที่มีรากแข็งแรงและไม่ทำลายโครงสร้างอาคาร เช่น กันเกรา และแก้วมุกดา​เราได้พูดถึงประโยชน์ของการปลูกต้นไม้รอบอาคารไปแล้ว เชื่อว่าถึงตรงนี้ทุกคนคงได้เห็นในมุมมองที่ต่างออกไป ว่าเหตุใดเราจึงควรมีต้นไม้ไว้รอบอาคาร รวมทั้งการเลือกพันธุ์ไม้และทำการจัดวางแบบใดถึงจะเหมาะสม RISC จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร โดยอาจเริ่มจากบ้านตนเองหรือปลูกต้นเล็กๆ ในห้องพักก่อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปด้วยกัน​เนื้อหาโดย คุณ ชนัญญา เกษมปิยารมณ์ นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณ ธนวัฒน์ จินจารักษ์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายสิ่งแวดล้อม Urban Environmental & Biodiversity Engineer, RISC​อ้างอิงข้อมูลจาก​บ้านและสวน: https://www.baanlaesuan.com/134892/plant-scoop/dust_prevent​บ้านไอเดีย: https://www.banidea.com/shade-trees-with-non-invasive-root-systems/​หนังสือ: The essential guide to Architecture and Interior designing จาก Instagram : 07sketches​
© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน