ห้องสมุด Well-being Material - RISC

Well-being Biodiversity in MQDC Projects

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย่างต่อเนื่อง และนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้จริงในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท MQDC จนในปัจจุบันได้มีการสร้างมาตรฐานความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพก่อนดำเนินโครงการ การเก็บรักษาต้นไม้และการย้ายสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย การออกแบบเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนี้เราตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ออกสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และช่วยเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองต่อไป
จำนวนรวมทั้งหมดของพรรณพืช และพันธุ์สัตว์ที่เราได้มีการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในที่นี้
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดไปที่ชนิดพันธุ์ทั้งหมดได้
4
ชนิดพรรณพืชทั้งหมด
3
ชนิดพันธุ์สัตว์ทั้งหมด

ข้อมูลใหม่

What's new image ช้าง

บทความด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดูทั้งหมด

knowledge image เธอมากับฝน...ฝนนี้ มาแน่!! “เธอมากับฝน...!!” วันนี้เราไม่ได้มาร้องเพลงดังยุค 2000 แต่...หน้าฝนแบบนี้ จะมีอะไรบ้างที่มากับฝน​แน่นอนว่าประเทศไทยเราได้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการไปแล้ว นอกจากจะต้องระวังเรื่องสุขภาพ และการเดินทาง ช่วงหน้าฝนอย่างนี้มักจะมีสิ่งมีชีวิตโผล่มาให้เราเห็นอยู่บ่อยๆ ซึ่งวันนี้ RISC อยากแนะนำกลุ่มสิ่งมีชีวิต 3 อันดับ เพื่อจะได้ป้องกันเบื้องต้น รวมถึงใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย รู้เค้ารู้เรา จะได้ไม่ทำอันตรายต่อกัน​สิ่งมีชีวิตอันดับแรกที่มักจะพบเจอได้ ก็คือ “งู” นั่นเอง งูมักจะอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ ต้นไม้ พื้นที่รก ชื้น หากในบริเวณนั้นมีแหล่งอาหารชั้นดีอย่างหนูอยู่ด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้งูเข้ามาในพื้นที่ของเรามากขึ้นไปอีก ดังนั้น เราต้องหมั่นรักษาความสะอาดในบ้านไม่ให้มีแหล่งอาหาร หรือแหล่งหลบซ่อนได้ ซึ่งหากพบเห็นงูเข้ามาในบ้านหรือบริเวณบ้านแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไร สามารถโทรแจ้ง 199 ให้เข้ามาช่วยเหลือได้เลย​ถัดมาเป็น “แมลงก้นกระดก” เนื่องจากเป็นช่วงที่แมลงก้นกระดกต้องการความชื้นเพื่อขยายพันธุ์ และชอบเข้ามาเล่นแสงไฟในเวลากลางคืน แมลงก้นกระดกเป็นแมลงที่มีสารพิษที่ชื่อว่า พีเดอริน (Paederin) ก่อให้เกิดความระคายเคือง เมื่อสัมผัสโดนผิวหนังจะเป็นผื่นคันหรืออาจเกิดแผลพุพองได้ ซึ่งเราสามารถป้องกันเบื้องต้นได้โดยปิดหน้าต่างประตูให้มิดชิด และตรวจสอบบริเวณที่นอนหรือที่นั่งก่อนทุกครั้ง และหากเจอก็ควรเป่าหรือสะบัดออก เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง​สุดท้ายคือเหล่าสัตว์สัตว์ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น “ตะขาบ” “แมงป่อง” ส่วนใหญ่มักพบตามพื้นที่มุมอับชื้น ตามกองใบไม้ สัตว์เหล่านี้ทำอันตรายต่อคนโดยตรง พิษต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ส่วน “กิ้งกือ” หรือ ”คางคก” ผิวหนังมีต่อมพิษ หากพลั้งเผลอไปสัมผัส เกิดอาการแพ้นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละคน ในบางรายที่แพ้รุนแรงอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลย​สิ่งสำคัญที่ควรทำในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ก็คือ การดูแลสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน จัดเก็บให้เป็นระเบียบ กำจัดมุมอับที่จะเป็นแหล่งหลบซ่อน ไม่ว่าจะเป็นกองวัสดุ เศษไม้ ใบไม้ รวมทั้งซ่อมแซมจุดแตกร้าว หรือพื้นที่ที่มีการทรุดตัวของดิน เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านของเรา​เนื้อหาโดย คุณ กชกร รัตนมา นักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ RISC ​อ้างอิงข้อมูลจาก​กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข​
© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน