สิ่งอำนวยความสะดวก - RISC

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

เรานำเทคโนโลยี แนวทางการออกแบบ พร้อมเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนาและใช้ชีวิตในอนาคต เรายังมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เพื่อยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ ให้เน้นการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

เราเปิดพื้นที่วิจัยนี้ให้กับทุกคน ทุกองค์กร ที่สนใจด้านการพัฒนาและก่อสร้างอย่างยั่งยืน เสมือนเป็นห้องค้นคว้าของสาธารณชนสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน

เราต้อนรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโครงสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเราที่จะยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และแวดวงการออกแบบสถาปัตย์

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

01

Access and Security System

ระบบที่ใช้ในการเข้าพื้นที่ศูนย์ RISC โดยมีการควบคุมการเข้าถึงแบบแยกประเภทกลุ่มบุคคล ได้แก่ นักวิจัยของศูนย์ RISC และบุคคลทั่วไป โดยกลุ่มคนทั่วไปสามารถเข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของ RISC ผ่านเครื่องที่ตั้งอยู่ที่ Welcome Hall และจะได้สิทธิ์ในการเข้าศูนย์ฯ พร้อมสิทธิด้านการเรียนรู้และการเข้าไปใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีด้วย

02

Energy-monitoring System

ระบบนี้จะตรวจจับและแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ โดยแยกการรายงานออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ใช้งาน และแต่ละรูปแบบของไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

03

Indoor Air-monitoring System

ระบบนี้จะตรวจจับและแสดงผลคุณภาพอากาศภายในศูนย์ โดยมีการวางเซ็นเซอร์และแสดงผลในแต่ละพื้นที่ย่อย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ใช้งาน โดยแยกองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ได้แก่ อุณหภูมิอากาศความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวม (TVOC)

04

Comfort Living System

ระบบนี้จะควบคุมสภาวะความสบายภายในศูนย์ ด้วยอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง

05

Smart Curtain System

ระบบม่านปรับอัตโนมัติโดยผ่านแอปพลิเคชัน

06

Smart Lighting System

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์ฯ มีการควบคุมการเปิดปิดแยกพื้นที่ได้อย่างอิสระและออกแบบแยกวงจรการเปิดปิดให้มีตำแหน่งสัมพันธ์กับแสงธรรมชาติ ส่วนพื้นที่ทำงานได้มีการควบคุมความสว่างของแสงด้วยเซ็นเซอร์จับความสว่างของแสงธรรมชาติ ให้ความสว่างในพื้นที่ทำงานมีความเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

07

Sound-masking System

ระบบนี้จะส่งเสียงในย่านต่ำช่วยตัดเสียงที่จะมารบกวนสมาธิ และช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เหมาะสำหรับออฟฟิศที่เป็นแบบไม่มีผนังกั้น อย่างเช่นในพื้นที่ทำงานร่วมกันของ RISC มีการแยกชุดที่นั่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีอุปกรณ์พิเศษในการควบคุมเสียงให้อยู่ในบริเวณที่จำกัดไว้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้

การจัดโซน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เกิดขึ้นจากแนวคิด “For All Well-Being”

เราจึงมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ศูนย์ภายใต้การก่อสร้างและตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกชิ้น โดยที่นี่ถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ

โดย IWBI พิจารณาให้ใบรับรองการออกแบบและก่อสร้างที่พิถีพิถัน ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ แสงสว่าง น้ำ พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เราได้นำเอาวัสดุที่ทำจากเปลือกไข่อัพไซเคิลมาเป็นวัสดุพื้นผิวโต๊ะและเคาน์เตอร์ วอลเปเปอร์ฟอกอากาศ และสีทาภายในอาคารปลอดสารระเหย รวมถึงวัสดุตกแต่งทุกชนิดปลอดจากสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ในแต่ละพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างละเอียด โดยมีการแสดงผลในแต่ละพื้นที่ โดยเราสามารถนำข้อมูลนี้มาให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะ หรือ indoor air quality ที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีภายในอาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสภาวะอยู่สบายอีกด้วย

โซนต่างๆ ภายใน RISC

เราทำ Facility Viewer ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เห็นพื้นที่ต่างๆ ในศูนย์ได้ชัดเจนขึ้น - โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด

01

Welcome Hall

เมื่อมาถึงศูนย์คุณจะพบพื้นที่ต้อนรับ โดยส่วนนี้มีเครื่องสมัครสมาชิกของศูนย์ไว้ให้บริการ หลังจากลงทะเบียนเสร็จจะได้รับ QR Code เพื่อเข้าไปภายในศูนย์

02

Inspiration Hall

Inspiration Hall เป็นพื้นที่แรกของศูนย์ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่วิจัยพืชพันธุ์ไม้ในอาคาร เพื่อหารูปแบบของการปลูกต้นไม้ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร

03

ห้องสมุด Well-being Material

RISC ได้รวบรวมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานก่อสร้างกว่า 300 ชิ้น โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนวัสดุและข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอด รวมทั้งจัดอันดับวัสดุที่ได้รับความสนใจในทุกๆ ปี

04

Demonstrate Hall

เป็นโถงกลางแสดงสภาพอากาศจากทั่วโลก และยังมีจอขนาดใหญ่ไว้จัดงานสัมมนาและงานบรรยายต่างๆ

05

Café Zone

ส่วนนี้มีการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยต้นไม้ที่อยู่บนเพดาน และมีการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีจากอาหาร โดยมีทั้งตู้ปลูกผัก และตู้ขายของอัตโนมัติไว้รองรับ

06

Collaborative Zone หรือ AGORA

พื้นที่ส่วนนี้เน้นให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน โดยแยกพื้นที่สำหรับนั่งเป็น 3 กลุ่ม และมีอุปกรณ์พิเศษในการควบคุมเสียงให้อยู่ในบริเวณที่จำกัดไว้

07

Lab Zone

พื้นที่ห้องทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ISO Lab และ Simulation Lab หากต้องการข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติม กรุณากดที่ Viewer

08

Office Zone/ Working Zone หรือ THE DEN

เป็นพื้นที่ทำงานของศูนย์ RISC และหน่วยงานด้านนวัตกรรมต่างๆ เพื่อความคล่องตัวในการคิดและพัฒนา ได้แก่ Obotron, IT innovation โดยพื้นที่ส่วนนี้ได้มีการคัดเลือกอุปกรณ์และที่นั่งสำนักงานตามหลัก Ergonomic Furniture ที่เหมาะกับสรีระร่างกายของแต่ละคน

© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน