มาตรฐานอาคาร WELL - RISC

มาตรฐานอาคาร WELL

WELL คือมาตรฐานการออกแบบแรกของโลกที่เกี่ยวกับการยกระดับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร ซึ่งถูกพัฒนามาจากประสบการณ์กว่า 6 ปี ของทีมวิจัยที่มีทั้ง สถาปนิก แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง WELL จึงเป็นที่ยอมรับในแวดวงผู้ประกอบวิชาชีพ

โดยในปี 2013 IWBI (International Well Building Institute) องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการจากปณิธานของ Clinton Global Initiative เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการออกแบบอาคารระดับสากล และผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญของประเด็นด้านสุขภาวะและผลกระทบต่อมนุษย์ภายในอาคาร

ในมาตรฐานทางการฉบับแรก WELL ครอบคลุมประเภทของโครงการเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารและพื้นที่ภายในก่อสร้างใหม่ หรืออาคารเดิมที่มีแผนจะปรับปรุง ก็สามารถเข้ารับการประเมินได้เช่นกัน โดยแต่ละข้อกำหนดของ WELL นั้นได้ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้นโยบายต่างๆ การตรวจสอบหรือตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าอาคารนั้นดีต่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคาร

แนวคิดของมาตรฐานอาคาร WELL

มาตรฐานอาคาร Well มุ่งเน้นไปที่เรื่องประสิทธิภาพของอาคารภายใต้แนวคิดทั้ง 7 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย ทั้งอากาศ น้ำ อาหารการกิน แสงสว่าง การออกกำลังกาย ความสะดวกสบาย และสภาพจิตใจ ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับการรับรองโดย WELL ควรจะเสริมสร้างให้อาหารการกิน การออกกำลัง อารมณ์ รูปแบบการนอน และความสามารถของผู้อยู่อาศัยนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้น

โครงการต่างๆ นั้น ได้รับการประเมินผลทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพ การตรวจสอบจากสิ่งที่มองเห็น การสุ่มตรวจ การบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือรับรอง การจะได้รับการรับรองนั้น โครงการจะต้องมีคะแนนที่ผ่านมาตรฐานของ WELL ทั้ง 7 ด้าน และโครงการสามารถจะมุ่งไปเพื่อให้ได้รับมาตรฐานในสามระดับคือ เงิน ทอง และแพลตตินั่ม

เกณฑ์สำคัญของออฟฟิศ RISC

อากาศ

เพราะว่าคนเราใช้เวลาส่วนใหญ่กว่า 90% อยู่ภายในอาคาร RISC จึงมีการออกแบบให้คำนึงถึงคุณภาพอากาศ ระบบกรองอากาศ MERV 13 จึงได้ถูกติดตั้งเข้ามาเพื่อช่วยกรองและป้องกันฝุ่นละออง สิ่งปนเปื้อนในอากาศ ทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร และเพื่อที่จะลดผลกระทบของสารระเหย VOC ในอากาศ เราได้ทำงานร่วมกันกับสถาปนิก วิศวกรและผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบต่างๆ ของสำนักงาน จะไม่มีสาร VOC ปนเปื้อนอยู่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ สีทาภายใน กาวยาแนว เป็นต้น นอกจากนี้เรายังเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ปราศจากสาร VOC เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพอากาศภายในสำนักงานนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน นอกจากนี้หน้าจอระบบ monitoring system ของคุณภาพอากาศแบบ real-time ยังถูกติดตั้งกระจายทุกโซนภายในสำนักงาน

น้ำ

ค่าความขุ่นและปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มของน้ำประปาเพื่อการใช้งานผ่านมาตรฐาน WELL ในส่วนของน้ำบริโภคพนักงานต้องสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดคุณภาพสูงได้โดยง่าย และส่งเสริมให้พนักงานบริโภคน้ำในระหว่างวัน นอกจากนี้เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าคุณภาพน้ำนั้นอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด เราจึงวางมาตรการการตรวจวัดระดับคุณภาพเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง เพราะเราทราบดีว่าสารปนเปื้อนชนิดต่างๆ ทั้งอนินทรีย์-อินทรีย์ สารปนเปื้อนจากการเกษตร ยาฆ่าเชื้อต่างๆ และฟลูโอไรด์นั้นเป็นอันตรายต่อร่างกาย

เสียง

ปัญหามลภาวะทางเสียงจัดว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ภายในสำนักงาน ดังนั้น RISC จึงมีการออกแบบให้ลดปัญหาเสียงรบกวนและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อาคาร RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งระบบ Sound Masking ซึ่งตัวระบบนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการสนทนา โดยก่อนการติดตั้งได้มีการคำนวณและปรับแต่งระบบทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยที่สภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพเสียงที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

แสงและทิวทัศน์

การที่ได้อยู่ใกล้หน้าต่าง ทิวทัศน์ภายนอก และแสงแดดที่ส่องเข้ามาในอาคาร ล้วนคือหัวใจสำคัญของการออกแบบ RISC เนื่องจากเราต้องการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเป็นหลักในการสร้างความสว่างให้แก่พื้นที่ภายใน การออกแบบแสงประดิษฐ์ภายในเป็นไปตามข้อกำหนดของ WELL เช่น การคำนวนค่า EML ที่สัมพันธ์กับทฤษฎี Circadian Rhythm การลดแสงจ้าแยงตา รวมทั้งคุณภาพสีของแสง ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบเราได้ทำการจำลองการออกแบบแสงภายในสำนักงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าแสงสว่างภายในสำนักงาน RISC นั้นจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพการนอนหลับของพนักงาน รวมไปถึงกิจกรรมบางประเภทที่ต้องการการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย

Cleaning Protocol

ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างนั้นสำคัญมากต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร เช่นเดียวกันกับช่วงปฏิบัติงานอาคาร ดังนั้นการพัฒนาโครงการ RISC จึงมีแผนและมาตรการต่างๆ เพื่อลดสารเคมี สารปนเปื้อนต่างๆ ที่พบได้จากน้ำยาทำความสะอาด รวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงานได้มีการเลือกใช้เฉพาะที่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ WELL

Active Furniture

โต๊ะทำงานปรับระดับท่ายืนท่านั่ง และเก้าอี้ทำงานตามมาตรฐานของ BIFMA ถูกเลือกใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิด Active Workstation ซึ่งพนักงานจะได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงาน นอกจากนี้ยังมีจักรยานปั่นเท้าขนาดเล็กที่ทำให้พนักงานสามารถออกกำลังได้ในระหว่างวัน เป็นการช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งไปในตัว

Accessibility

Universal Design ถูกยกขึ้นเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เราต้องการให้พื้นที่สำนักงานของ RISC นั้นเป็นมิตรต่อการใช้งานของทุกคน ไม่ว่าจะเด็ก วัยทำงาน คนชราหรือแม้แต่ผู้ใช้รถเข็น ดังที่พบเห็นจากตัวอย่าง เช่น หน้าจอต่างๆ ที่ใช้ภายในสำงานติดตั้ง 2 ระดับ เพื่อรองรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ใช้รถเข็น ระยะทางเดินขั้นต่ำที่รถเข็นสามารถเข็นไปได้ทุกที่ ระดับโต๊ะต่างๆ ที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็น

Post-occupancy Survey

เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าระบบต่างๆ ภายในอาคารนั้นทำงานไปตามที่ได้ออกแบบไว้ การทำแบบสอบถามหลังจากเข้าใช้อาคารหรือ Post Occupancy Survey นั้นจะช่วยให้ผู้ใช้อาคารสามารถแสดงความพึงพอใจต่อระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ ระดับแสงสว่าง หรือมลภาวะทางเสียง เพื่อนำไปสู่การปรับการทำงานของระบบที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง

เพราะเหตุใดมาตรฐานนี้ถึงสำคัญ

อาคารที่ผ่านการประเมิน WELL คืออาคารที่ดึงประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมโดยรอบเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ด้วยการผสมผสานวิธีการออกแบบและการก่อสร้างที่ดีที่สุด พร้อมกับงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์รองรับข้อกำหนดเหล่านั้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกันว่าอาคารต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทั้งด้านดีและไม่ดี ทั้งนี้เนื่องจากคนเมืองปัจจุบันใช้เวลาส่วนใหญ่ 90% อยู่ภายในอาคาร

แนวคิดทั้ง 7 ด้านของ WELL สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ Core Competency ของ MQDC “For all well-being” จากจุดนี้เอง RISC ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ MQDC จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำร่องการประเมินอาคารของ WELL เพื่อให้ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและต่างประเทศเห็นความสำคัญของสุขภาวะภายในอาคาร

โดยข้อกำหนดต่างๆ ของ WELL ผลักดันให้ RISC มีกรอบที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบทำงานใหม่ๆ เอื้อต่อการระดมความคิดได้ทุกๆ แห่ง หรือจะกล่าวอีกนัยก็คือ เปลี่ยนทุกมุมในออฟฟิศให้เป็นโต๊ะทำงานได้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงานอีกด้วย

© 2024 Magnolia Quality Development Corporation Limited - A DTGO Company
ผลลัพธ์
การยืนยัน
การยืนยัน